Ogólna klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Aktywna Strona Maciej Woźnicki, ul. Gospodarcza 6, 93-335 Łódź (mail biuro@aktywnastrona.pl) jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów sportowych Łódzkiego Biegu Mikołajów (bieg główny oraz biegi dziecięce) oraz w celu promocji zawodów w latach następnych.

 

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

IV. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
statystycznych i archiwizacyjnych w tym publikacji wyników imprezy.
Twoje dane osobowe mogą być przechowywane w następujących wersjach:

– w wersji drukowanej (podpisane formularze zgłoszeniowe na imprezie):

maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zawodów;

– w wersji elektronicznej:

maksymalnie przez okres 15 lat od dnia zakończenia wykonania usługi.

 

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników serwisów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, dostarczają usługi przechowywania danych,

osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,

innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej

możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania się i wzięcia udziału w Łódzkim Biegu Mikołajów.

© 2016 Łódzki Bieg Mikołajów • Wszystkie prawa zastrzeżone • All Rights Reserved • Polityka Cookies • Wykonanie: AktywnaStrona.pl - Nowoczesne strony internetowe