Biegi dziecięce

Regulamin biegów dla dzieci Łódzkiego Biegu Mikołajów

 

Organizator:

 1. Organizatorem biegów dziecięcych Łódzkiego Biegu Mikołajów 2019, zwanego dalej „Biegiem” jest Aktywna Strona Maciej Woźnicki z siedzibą w Łodzi przy ulicy Gospodarczej 6, oraz numerze NIP: 729-233-02-50.

Cele imprezy:

  1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  3. Promocja Lasu Łagiewnickiego jako miejsca aktywnego wypoczynku.

 

Termin i miejsce:

 1. Biegi odbędą się w dniu 1 grudnia 2019 r. Start biegów dziecięcych nastąpi o godzinie 10:30 (poszczególne godziny startów poniżej) na terenie Lasu Łagiewnickiego nieopodal Ośrodka Edukacji Ekologicznej, na głównej drodze prowadzącej do żółtego szlaku. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Biegi odbędą się według poniższego rozkładu:
KategoriaRocznikZbiórka do startuStartDystans
A2015-201610:10-10:2510:30~100 metrów
B2013-201410:25-10:4010:45~150 metrów
C2011-201210:40-10:5511:00~200 metrów
D2009-201010:55-11:1011:15~400 metrów
E2007-200811:10-11:2511:30~600 metrów
F2005-200611:10-11:2511:30~600 metrów

Zasady uczestnictwa:

 1. W biegach dla dzieci może wziąć udział dziecko w wieku 3-14 lat (decyduje rok urodzenia), po wniesieniu opłaty startowej w wysokości 30 złotych (przy zapisach internetowych) lub 45 złotych (przy zapisach w biurze zawodów, jeśli miejsca w danej kategorii będą dostępne) oraz podpisaniu (przy odbiorze pakietu startowego) przez rodzica/opiekuna zaświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
  a) Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
  b) Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka „Moje konto” – „Płatności”.
  c) Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
  d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
  e) Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
  f) W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
  g) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 1. Zgłoszenia do biegów dziecięcych zostaną uruchomione w dniu 10 października 2019 oku o godzinie 15:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.zapisy.inessport.pl.
 2. Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą poprzez stronę www.mikolajkowy.pl do wyczerpania limitu 180 zawodników – 30 osób na każdą kategorię wiekową lub do dnia 17 listopada 2019.
 3. Rodzic/opiekun zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać aktywne konto na stronie www.zapisy.inessport.pl, a w zakładce „Moje konto” – „Zmiana danych” należy dodać dane zgłaszanego dziecka (dzieci).
 4. Dzieci zgłaszać można tylko i wyłącznie do swoich grup wiekowych. Zgłoszenie dziecka do innej grupy wiekowej, skutkować będzie usunięciem dziecka z listy startowej bez zwrotu wpłaconej opłaty startowej.
 5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu przez rodzica lub opiekuna prawnego. Zaświadczenia będą dostępne w biurze zawodów oraz do pobrania na stronie internetowej (tutaj). Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko uczestniczące w biegu.
 7. Do ustalenia miejsc na mecie wykorzystany zostanie elektroniczny pomiar czasu – każdy uczestnik otrzyma numer startowy z chipem, który bezwzględnie musi być umieszczony z przodu.
 8. Biuro zawodów znajdować się będzie:
  1. w sklepie trucht.com przy ulicy Piotrkowskiej 138/142 (teren OFF Piotrkowska) w Łodzi w dniach 29-30 listopada 2019 roku.
   29 listopada 2019 – w godz. 12:00 – 19:00,
   30 listopada 2019 – w godz. 11:00 – 16:00.
  2. w budynku Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym przy ulicy Wycieczkowej 86 w Łodzi i czynne będzie w dniu 1 grudnia od godz. 8:45 do 10:30,

 

Odbiór pakietów dla mieszkańców Łodzi będzie możliwy jedynie w dniach 29-30 listopada 2019 roku.

 

 1. Zapisy do biegów dla dzieci odbywać się będą także w biurze zawodów (od dnia 29 listopada) – w przypadku braku miejsc, spowodowanym wyczerpaniem się limitu podczas zapisów przez Internet lub w pozostałych miejsc w biurze zawodów, zapisy w biurze zawodów nie będą przyjmowane.
 2. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 3. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji biegu są ostateczne.
 4. Po odbioru pakietu zawodnicy powinni zgłosić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym oraz posiadać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną) celem weryfikacji danych osobowych i wieku.
 5. Podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
 6. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na trasę w trakcie trwania biegu.
 7. Każdy zawodnik zgłoszony i opłacony do biegu o otrzymuje następujące świadczenia:
 • numer startowy wraz z czterema agrafkami,
 • pamiątkowy medal na mecie,
 • napój na mecie biegu,
 • słodki poczęstunek na mecie,
 • dyplom za ukończenie biegu.

Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin, który stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w Łódzkim Biegu Mikołajów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
© 2016 Łódzki Bieg Mikołajów • Wszystkie prawa zastrzeżone • All Rights Reserved • Polityka Cookies • Wykonanie: AktywnaStrona.pl - Nowoczesne strony internetowe